Laatste update: 01-02-2021

Gebruiksvoorwaarden

Dit is een contract tussen u en FREE LOGO DESIGN © novaxis solutions inc. Het bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik, op welke manier dan ook, van de diensten van Free Logo Design en zoals beschreven op de website van Free logo design. www.freelogodesign.org (hierna 'de website' genoemd).

Door toegang te krijgen tot en Free Logo Design te gebruiken, door u te registreren als gebruiker van Free Logo Design of toegang te krijgen tot Free Logos, stemt u ermee in de algemene voorwaarden van deze overeenkomst te eerbiedigen en er zich aan te houden. Lees deze voorwaarden aandachtig voordat u toegang krijgt tot FreeLogoDesign of het gebruikt. Als u niet akkoord gaat met deze overeenkomst, krijgt u geen toegang tot FreeLogoDesign en mag u het niet gebruiken.

In dit document wordt FREELOGODESIGN en alle bijbehorende services, inclusief tekst, iconen, interface, inclusief selectie, grafieken en elk ander type inhoud, aangeduid als 'FREELOGODESIGN' of 'service'.

Elke persoon die de service heeft gebruikt of een account heeft aangemaakt, wordt 'GEBRUIKER' genoemd.

Het is uw verantwoordelijkheid om alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften van het toepasselijke rechtsgebied te begrijpen en na te leven in verband met uw gebruik van de FREELOGODESIGN-services.

FREELOGODESIGN kan dit contract op elk moment wijzigen, clausules schrappen of nieuwe toevoegen door de GEBRUIKER op de hoogte te stellen van deze wijziging via de publicatie van een gewijzigde versie van deze overeenkomst op de website van FREELOGODESIGN. Elke wijziging zal eenzijdig worden aangebracht door FREELOGODESIGN en de GEBRUIKER moet de wijziging accepteren na ontvangst van de kennisgeving. Als hij zijn weigering van de wijziging niet kenbaar maakt via e-mail, wordt de GEBRUIKER geacht deze te hebben aanvaard.

BESCHRIJVING VAN DE SERVICE

Beschrijving

Freelogodesign is een online platform waarmee de gebruiker een aangepast logo kan aanmaken en ontwerpen met behulp van de beschikbare instrumenten, zoals software, formulieren, tekst, lettertypen, enz.

Licentie

U mag de aangemaakte logo's gebruiken voor persoonlijke of commerciële doeleinden. Freelogodesign beveelt echter aan dat u controleert of de aangemaakte logo's vrij van royalties zijn. Freelogodesign kan de Freepik/Flaticon gebruiken, een externe leverancier die zijn iconen verkrijgt van bijdragers. Bekijk de gebruiksvoorwaarden van het Freepik. Het gebruik van de aangemaakte logo's is op eigen risico. Freelogodesign kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele vervolging van inbreuk op het auteursrecht.

Logo's die niet zijn geselecteerd en niet zijn betaald door de klant, blijven eigendom van Freelogodesign.

Betaling

Gezien de diensten, geleverd door FREELOGODESIGN, moet de GEBRUIKER voor elke transactie het aangegeven bedrag betalen. Gebruikers moeten voor de service betalen met een kredietkaart of PayPal-rekening of een ander betaalmiddel dat is geautoriseerd op het moment van registratie. Als de gebruiker met een kredietkaart betaalt, moet hij bij de registratie een geldig kredietkaartnummer en factuuradres opgeven. Het betalingsbeleid voor de gebruiker kan op elk moment worden gewijzigd.

Terugbetalingen

De gebruiker begrijpt dat alle verkopen definitief zijn en dat er geen terugbetaling zal plaatsvinden. FreeLogoDesign behoudt zich het recht voor om een bestelling te annuleren en het is duidelijk dat in dit geval de gebruiker wordt terugbetaald. FreeLogoDesign behoudt zich het recht voor dit beleid te allen tijde en zonder kennisgeving te wijzigen.

GEBRUIKERSGEDRAG/VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER

Door de website te gebruiken, stemt de gebruiker ermee in om het volgende niet te doen:

 • Distribueren, downloaden, publiceren, huren, reproduceren, verkopen, opslaan, verzenden of afgeleide producten aanmaken van FreeLogoDesign. De GEBRUIKER moet voldoen aan alle toepasselijke wetgeving met betrekking tot de geleverde services.
 • Distribueren, plaatsen, communiceren of opslaan van informatie op of via de website die:
  • auteursrechtelijk is beschermd, tenzij de GEBRUIKER de eigenaar is;
  • inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, privacy, publiciteit van een externe persoon;
  • onwettig, schadelijk, discriminerend, lasterlijk, obsceen, beledigend, bedreigend, onrechtmatig, hatelijk of anderszins schadelijk is voor de rechten van anderen, inclusief het recht op privacy, handelsmerkrechten, commerciële rechten, servicerechten of eigendomsrechten van een externe partij;
  • seksueel expliciet is;
  • een advertentie is of verzoeken van het bedrijfsleven, kettingbrieven, piramidesystemen;
  • virussen, Trojaanse paarden, digitale bommen of andere elektronische gegevens bevat waarvan het doel is om het systeem, de gegevens of informatie van FreeLogoDesign te beschadigen, te verstoren, heimelijk te onderscheppen of te hacken.
 • De beveiliging van de website schenden, waaronder:
  • toegang krijgen tot de gegevens die niet bedoeld zijn voor de GEBRUIKER of de verbinding met een server of account waartoe de GEBRUIKER geen recht van toegang heeft;
  • de poging om de kwetsbaarheid van de website te onderzoeken, te scannen of te testen of om een inbreuk op de beveiliging of authenticatiemaatregelen te gebruiken;
  • de poging om informatie op de website automatisch te recupereren;
  • de poging om te interfereren met de service van een GEBRUIKER, host of netwerk, inclusief het verzenden van een virus, het activeren van overbelasting, flooding, spamming of mailbombing;
  • ongevraagde e-mails verzenden, inclusief promoties en/of advertenties voor producten of services.

FreeLogoDesign Account

You are responsible for any activity that occurs in your account, so make sure you have a strong password. Your FreeLogoDesign account is your unique identity. Don't let anyone else use your account.

You are in control of your user profile, and how you interact with our service by adjusting your account settings. For example, we can email you important messages and information that we think you will find useful. Or, if you tell us that you are not interested, we will stop sending you promotional material, just click the link at the bottom of your email to unsubscribe.

A. Account Access

During the logo creation process, we will provide you login information for a personal account on the website (the "account"). This will allow you to access your designs, using one computer at a time via the website.

B. Account Information

You agree to voluntarily provide your information for the creation of your account. This is your responsibility, and your information must be accurate. Additionally, make sure to keep your information up to date. Failure to do so may result in the cancellation of your account and the loss of previously purchased end products and/or future services. You also agree to (a) not provide your user IDs to anyone who is not your employee, and (b) ensure that all persons authorized to use your user IDs are aware and have agreed in writing to comply with the terms of this agreement.

C. Product Information

Throughout the design process, you will provide information to create your final product, and you are legally responsible for all the information used to create your final product. FreeLogoDesign is not responsible for the content you provide, the end product nor the account. You are solely responsible for the accuracy and suitability of all data and content of your finished products, logos and brands – including name, slogans and details. FreeLogoDesign will not be held responsible for inaccurate information nor potential damage caused by any inaccuracies. You also understand that we do not keep track of your changes before your purchase, we only keep the latest version that you see in your account.

Furthermore, after the purchase of the logo, the user has seven (7) days to modify it. After seven (7) days, the user will not be able to make further changes; however, it is possible to purchase another version of the logo with new modifications. However, please note that the users who purchased our Premium or Unlimited plan do not have any time limit to modify their logo. Users can download their logos anytime by connecting to their account.

FreeLogoDesign bewaart geen kopieën van de verschillende versies van uw logo. Het logo kan alleen gedownload worden op de manier waarop het weergegeven wordt op onze website.

If you choose the "Exclusive Logo" option, which allows you to purchase a pre-made design by our designers, it will no longer be accessible to other users. However, we do not have control over logos previously created or existing icons on other websites. Additionally, the Exclusive Logo offering does not include copyright and trademark licenses, so please do not select a logo design and entirely modify it, thinking you will have the rights or that icons used for your logo will disappear (other than the original).

Finally, regarding the Privilege pack, a recurring plan, you will be charged annually on the payment method registered on your account based on the date and month of your subscription to this plan. If you cancel your subscription during the year, you can still use the FreeLogoDesign tools until the end of your subscription. Also, you can reactivate your subscription anytime. Like the Premium and Unlimited plans, you can modify your logo without any time restrictions. The unique feature of this plan is that you can create as many logos as you want while accessing the various options of FreeLogoDesign for free.

HOSTING SERVICES AGREEMENTS

You hereby grant FreeLogoDesign a worldwide license, without royalty and non-exclusive license to host the designs created, and you guarantee that you have all the rights necessary to grant us such a license. You are responsible for any content and/or end product that is lost or unrecoverable as a result of your use of our services. You are encouraged to back up your finished products regularly and frequently.

TOEGANKELIJKHEID VAN DE SERVICE

FreeLogoDesign kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige vertraging, onderbreking, fout of nalatigheid in de service. Hoewel FreeLogoDesign zijn best zal doen om de website en services beschikbaar te houden, is FreeLogoDesign niet aansprakelijk als de website op een specifiek moment niet beschikbaar is, omdat de omstandigheden de beschikbaarheid van de website kunnen belemmeren of storen. FreeLogoDesign kan, als gevolg daarvan, niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, kosten, schade of aansprakelijkheid. Logobestanden die door de gebruiker zijn gekocht, worden door FreeLogoDesign gedurende een periode van 12 maanden bewaard.

AANGEPASTE DIENSTEN

 • FreeLogoDesign biedt de mogelijkheid om een logo voor een gebruiker aan te maken. Als geïnteresseerde gebruiker klikt u op de knop Nu Starten op de website van Freelogodesign en volgt u de instructies.
 • Het ontwerpteam van Freelogodesign zal 3 logo's voorstellen die zijn aangemaakt volgens uw specificaties. De gebruiker moet uit de 3 voorstellen een logo kiezen. Er is geen terugbetaling als geen van de voorgestelde logo's wordt geselecteerd.
 • Het geselecteerde logobestand met hoge resolutie wordt binnen 5 werkdagen verzonden.
 • Freelogodesign behoudt zich het recht voor om het project te weigeren en het is duidelijk dat in deze gevallen de gebruiker wordt terugbetaald.

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Door de aard van de service aangeboden door FREELOGODESIGN en gezien andere gebruikers de inhoud van de service gebruiken om een logo aan te maken, kan FREELOGODESIGN niet garanderen, ondanks het feit van het mogelijke maatwerk van het instrument, dat het logo van een gebruiker niet identiek of vergelijkbaar is met logo's die door andere GEBRUIKERS zouden zijn of zullen worden gemaakt. FREELOGODESIGN kan ook niet garanderen dat het logo van de gebruiker geen inbreuk maakt op een geregistreerd handelsmerk of enige andere rechten van een externe partij. Het is de verantwoordelijkheid van de GEBRUIKER om ervoor te zorgen dat het aangemaakte logo geen inbreuk maakt op een handelsmerk of de rechten van een externe partij. FREELOGODESIGN aanvaardt geen wettelijke verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze logo's en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beroep, schade of kosten in verband met niet-naleving van de elementen die in deze voorwaarden worden genoemd.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

U erkent hierbij en gaat ermee akkoord dat alle programma's (in de vorm van een objectcode of broncode), gegevens, diensten, processen, ontwerpen, technologieën, materialen en andere items die deel uitmaken van de services, het exclusieve eigendom zijn en blijven van Freelogodesign, haar licentiegevers of leveranciers en beschermd wordt door het toepasselijke auteursrecht, handelsmerk, patent, handelsgeheim en/of andere of eigendomswetgeving.

DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN FREELOGODESIGN

Niettegenstaande enige andere bepaling van deze overeenkomst, zal Freelogodesign, haar filialen, dochterondernemingen of respectievelijke directeuren, vertegenwoordigers, werknemers, leveranciers, wederverkopers en distributeurs (gezamenlijk aangeduid als ‘Entiteiten van Freelogodesign’ en elk afzonderlijk als een ‘Entiteit van Freelogodesign’) niet aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, speciale, gevolg- of bestraffende schade of andere schade of verlies, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, winstderving, goodwill, kansen, inkomsten, het gebruik van informatie en resulterend of direct of indirect verband houdend met dit contract of services, ongeacht de reden voor actie en zelfs als een of meer entiteiten van Freelogodesign op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade of verlies, waaronder met name schade of verlies die voortvloeit uit of op enigerlei wijze in verband staat met vertragingen, fouten, onderbrekingen, storingen, nalatigheid, niet-leveringen, leveringsfouten, virussen of tekorten in de transmissie van informatie, materiaal of gegevens via Freelogodesign of systemen van externe partijen of delen van netwerken.

GEBRUIKERSINFORMATIE VAN DE WEBSITE VAN FREELOGODESIGN

The Free Logo Design server automatically collects information about how Free Logo Design is used by Free Logo Design users in an activity log. In doing so, information about the activity is collected, as well as statistical data (eg browser, date and time of access, cookie identifier and URL of the previous page). viwebsited) and the IP address of the user.

Het opslaan van cookies op de terminal:

Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de browser van de terminal meestal worden opgeslagen voor de duur van de huidige sessie, dus tot het einde van de navigatie en soms voor langere tijd. Een uitgebreid overzicht van de cookies die we gebruiken, met de mogelijkheid om zich tegen de verwerking van gegevens door cookies te verzetten (‘opt-out’), is te vinden in de tabel aan het einde van deze verklaring inzake gegevensbescherming. We willen u graag afzonderlijk informeren over de volgende cookietechnologieën:

Identificatie door sessiecookies en permanente cookies:

Als een gebruiker van FreeLogDesign zich aanmeldt, gebruiken we automatisch een cookie om de browser te herkennen (een zogenaamde sessiecookie) en een cookie om het land en de provincie te herkennen (een permanente cookie); na een week wordt die verwijderd. De meeste browsers accepteren cookies, maar het is mogelijk om de browser in te stellen om alle cookies te weigeren. In dit geval zal Free Logo Design niet naar behoren werken. Cookies kunnen op elk moment worden verwijderd.

Reclame- en analysecookies:

Deze worden gebruikt op freelogodesign.org met het oog op reclame, analyse- en kwaliteitscontrole van services die door externe partijen worden geleverd. Deze externe partijen cookies (cookies van externe partijen) en/of web beacons (web beacons) installeren, bijvoorbeeld om regiospecifieke of themaspecifieke banners weer te geven tijdens het browsen. Cookies van externe partijen kunnen worden geblokkeerd in de instellingen van de meeste browsers. Het is ook mogelijk om het gebruik van cookies door externe aanbieders uit te schakelen door naar de website Uitschakelen van het Network Advertising Initiative te gaan. U vindt meer informatie over het verwijderen van cookies die worden gebruikt voor reclamedoeleinden of voor specifiek gerichte doeleinden.

INHOUD TOEGANKELIJK DOOR EEN LINK.

De website kan links naar websites van partners of naar andere services bevatten. Deze inhoud is niet het eigendom van FREELOGODESIGN en FREELOGODESIGN kan daarom niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud die toegankelijk is via een link op de website. FREELOGODESIGN biedt deze links aan de GEBRUIKER voor zijn voordeel en de inhoud die via deze links toegankelijk is, profiteert niet van de garantie van FREELOGODESIGN. Als de GEBRUIKER beslist om toegang te krijgen tot deze inhoud, erkent hij dat hij dit op eigen risico doet. De GEBRUIKER moet zijn onafhankelijke oordeel gebruiken met betrekking tot de interacties die hij mogelijk heeft met websites die toegankelijk zijn via een link op de website van FREELOGODESIGN. De GEBRUIKER moet zijn verzoeken voor deze websites richten aan de respectievelijke beheerders of webmasters. AdSense advertenties

FreeLogoDesign maakt gebruik van de advertentiediensten van Google AdSense. Google AdSense gebruikt cookies om op context gebaseerde advertenties op basis van de voorkeuren van gebruikers en de browsegeschiedenis weer te geven. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst om de site te helpen het sitegebruik van gebruikers te analyseren en gerichte advertenties aan te bieden.
Door deze website te gebruiken, stemt u in met het verzamelen, opslaan en gebruiken van uw gegevens door Google AdSense voor advertentiedoeleinden, zoals beschreven in het privacybeleid van Google. U kunt meer informatie over hoe Google gegevens, die voor advertenties zijn verzameld, beheerd, krijgen door het privacybeleid te raadplegen.

U kunt ook advertentievoorkeuren controleren en beheren door in uw Google-account naar de privacy-instellingen van Google Ads te gaan. We raden u aan ons privacybeleid te lezen voor meer informatie over hoe wij uw gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen.

TOEPASSELIJKE WET

Deze overeenkomst wordt geïnterpreteerd en beheerst door de wetten van de provincie Quebec, Canada. U erkent hierbij onherroepelijk de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van de provincie Quebec en van de federale rechtbanken in Quebec met betrekking tot geschillen in verband met deze overeenkomst. Het is verboden om de services te gebruiken op elk grondgebied dat niet voldoet aan alle bepalingen van deze overeenkomst, waaronder met name deze paragraaf.